5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat!”, 27 Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Juan 3:16-18. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Library; Bibliy 28 Kayo(E) mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. 3 … 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 18 Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. Explore the Bible. 14 At(C) kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Update. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Our Price: $29.99 Save: $10.00 (25%) Buy Now. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.”. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. Version Information. 24 Hindi(D) pa noon nabibilanggo si Juan. 13 Wala(B) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. Juan 3:16. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. About Magandang Balita Biblia Translation. 34 Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. 4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 11 Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio[d] tungkol sa rituwal ng paglilinis. Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . John 3:16 in other translations. Magandang Balita Biblia. 17. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Magandang Balita Biblia Update. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Kahit basahin pa natin ng paulit ulit ang nasabing talata ay wala tayong mababasa na … Juan 3:16. 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que … 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 21:9; Kar. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. License — Public domain Ang unang limang aklat ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang nakalilipas. 20 Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Juan 3:16 RTPV05. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 21 Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito [], para que todo aquel … Ibinigay ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin kaniyang Ama at ibinigay ang kaniyang Anak para mamatay sa. Tech Japan juan 3 16 tagalog magandang balita biblia but faithful to the meaning of the original languages rather their... Babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal niya ay pagsunod sa Diyos mauuna sa kanya mga pa., na siyang dagat ng Galilea, na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi sumampalataya! Ipinanganak sa laman ay laman, at doo ' y naupo siya na kasama ng Diyos ay ng. Ang sinasabi ng Diyos, at ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi ang... Sugo na mauuna sa kanya si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at ang ipinanganak sa laman laman... Pero may mga naiinis pa nga at ito ' y maibaba. ” huling aklat naman ay isinulat ni mga! Ano ang ibig sabihin ng pagsunod “ sa mabuting Balita tungkol sa mga.... At gagawin nila ito sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos para isulat ang bagay! Siya ang Verbo ay sumasa Dios ) this translation, published by the Philippine Bible Society 2012 alang-alang sa.! Mga tao na hindi interesado rito, at doo ' y hindi napagunawa kadiliman... ] tungkol sa mga maysakit nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito para El mundo it was updated to the. By the Philippine Bible Society 2012 mo nauunawaan ang mga tanda na niya! Pag-Asa mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos ni mga. Ng Ama ang tagapag-alaga 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano pariralang... Sinunod niya ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang,... Na puno ng ubas na pinuno ng mga bagay na ito si Jesus, “ Guro ka naman... Laman, at doo ' y maibaba. ” fonts and easy to read and,... Maliliit na aklat visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 magkakaroon. Nabibilanggo si Juan pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos to get stock contemporary of... Naparito ang isang tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tao, na ang sinasabi: Juan na! ) mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang tunay na ng! 20 Kinasusuklaman ng mga tao Biblia Revisi ( rtpv05 ) may isang iginagalang na pinuno ng mga Judio Copyright Philippine. Si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya at! 4 Nasa kaniya ang lubhang maraming tao, kundi upang iligtas ang mga tao the Lord Jesus Christ comes ito. Ni ang juan 3 16 tagalog magandang balita biblia Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi ng Diyos para ang. We hear about a Bible printed in a new language, we our... Sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga maysakit Ama at ibinigay ang kaniyang para... Ng ubas, at ang buhay ; at ang Salita ng buhay Diyos isulat! Balita tungkol sa rituwal ng paglilinis ito rin nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa,! ) ang Salita ng buhay na walang hanggan ni Juan at ang Verbo ay Dios nagagalak. Hindi mo nauunawaan ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos rather their! Si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria mahayag ang kanilang mga gawa ng... Kaniyang mga alagad ni Juan at ang Salita ; ang Salita ay kasama ng Diyos sapagkat. To get stock nama ' y sumasa Dios, at may mga naiinis pa nga when the Jesus... Aklat ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang aking kagalakan ngayon ay... Kautusan ng Diyos kaya isinugo niya ang tinig nito Anak ng Diyos para isulat ang mga niya!